Nota Legal, Política de Privacitat i Cookies

Avisos Legals

 

Condicions Generals

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol referent als Serveis de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa als l’usuaris que Celler Mas Bella és el nom comercial de Celler Mas Bella, SL, empresa amb número d’identificació fiscal nombre B-43982008 i amb domicili social a La Font, 9 – 43813 Masmolets (Valls), Tarragona.

Posem en el seu coneixement que Celler Mas Bella, SL, d’ara endavant Celler Mas Bella és el titular d’aquesta web i actua com a explotadora i gestora dels continguts d’aquest portal web. Per a qualsevol aclariment no dubti en contactar amb nosaltres a info@cellermasbella.com

Les presents Condicions Generals regeixen juntament amb la Política de Privadesa i la Política de Cookies l’accés i utilització del lloc web en el qual es troba, així com la contractació dels serveis i productes que des de la mateixa s’ofereixen.

La utilització de la web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les condicions legals de les nostres pàgines. D’aquesta manera s’estableixen una sèrie de drets i obligacions que hauran de ser complerts per l’usuari de la web. Aquests drets i obligacions regiran l’ús de la web. En cas de no estar d’acord amb aquestes condicions generals, l’esmentat usuari haurà d’abandonar immediatament la web.

Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions Generals, l’usuari manifesta que ha llegit i comprèn el que s’ha exposat, que té capacitat suficient per contractar els productes i serveis oferts, i que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

L’usuari haurà de llegir atentament els continguts d’aquestes Condicions Generals sempre que accedeixi al portal, ja que aquestes poden patir canvis. El titular del lloc web es reserva la possibilitat d’introduir canvis tant en la informació continguda com en els serveis i productes oferts, sempre amb la finalitat de millorar els continguts o complementar la informació existent.

Qualsevol modificació realitzada en el lloc web no afectarà als productes o serveis que ja haguessin estat adquirits prèviament.

 
Condicions d’Ús
 1. L’accés a la informació continguda al web és lliure i gratuït.
 2. És possible que per a la compra de productes o serveis, l’usuari hagi de registrar-se. Les dades que subministri l’usuari han de ser exactes i veraces. Així mateix l’usuari registrat serà responsable de la custòdia de la seva contrasenya i assumeix els danys i perjudicis que es puguin derivar del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. Tots els serveis o productes comprats sota la contrasenya d’un usuari registrat s’entenen realitzats per aquest usuari.
 3. Normes d’ús de el portal:
  1. L’usuari s’obliga a utilitzar la web segons aquestes condicions generals i segons el que estableix la llei vigent i les normes de l’ordenament jurídic.
  2. De la mateixa manera, l’usuari es compromet a no utilitzar els continguts de el lloc per a la realització d’activitats constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o siguin de caràcter il·lícit.
  3. L’usuari es compromet a no difondre dades i continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic o que afectin els drets humamos o que promoguin o realitzin apologia de el terrorisme.
  4. L’usuari es compromet a no introduir ni difondre virus i programari nociu que sigui capaç de provocar danys en els sistemes informàtics tants dels proveïdors dels serveis com de tercers.
  5. Es compromet a no difondre ni transmetre a tercers qualsevol tipus d’informació o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
  6. Es compromet a no enviar publicitat no autoritzada expressament, coneguda com a ‘correu brossa’ o ‘spam’, excepte en aquelles àrees que hagin estat concebudes per a això.
  7. Es compromet a no difondre o introduir informació o continguts falsos o inexactes o que indueixin a error als receptors de la informació.
  8. Especialment es compromet a no suplantar la identitat d’altres usuaris utilitzant les seves claus de registre (usuari i contrasenya).
  9. Es compromet a respectar els drets de la propietat intel·lectual i industrial, patents i marques que siguin propietat del web o de terceres persones.
  10. Es compromet a no difondre ni transmetre a tercers qualsevol tipus d’informació o contingut que representi una violació de el secret de comunicació i la legislació vigent sobre les dades de caràcter personal.
 4. En cas d’incompliment de qualsevol dels punts anteriors, el titular del web es reserva el dret a iniciar les accions legals que consideri oportunes.
 5. Totes les informacions i el flux d’informació entre l’usuari i el titular de la web serà confidencial i no reenviar a tercers, amb la finalitat d’evitar accessos no autoritzats a la informació privada d’l’usuari.

 

Propietat intel·lectual i industrial

L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de l’empresa propietària del web.

Queden totalment prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició el públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa del propietari de la web i sempre s’haurà de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual que ostenta el titular del web.

 

Exempció de responsabilitat

Els titulars del portal declinen qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts per les operadores d’internet. Així mateix, el titular del web no es fa responsable de les caigudes de la xarxa o del fluid elèctric i les conseqüències que es derivin per aquesta manca de servei.

Així mateix el titular del web no es fa responsable dels danys produïts en el programari o equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la utilització del web.

 

Informació sobre els vincles externs (links)

Aquest portal web no es fa responsable dels webs de tercers a les que pugui tenir accés el usuaris mitjançant la utilització de vincles externs, també coneguts com links, o de qualsevol altre tipus de contingut posat a disposició al web per tercers.

L’accés a una web no pròpia es fa per voluntat i compte de l’usuari. No podem garantir, ni responsabilitzar-nos de la informació obtinguda a través de qualsevol enllaç externs i de la mateixa manera no ens responsabilitzem de la informació obtinguda en aquestes webs externes que res tenen a veure amb la nostra web.

 

Registre d’usuaris

La utilització dels serveis oferts pel titular del web impliquen la necessitat de registre per part de l’usuari de la web. L’usuari haurà d’omplir el formulari creat a aquest efecte. Es demanarà a l’usuari que accepti les presents Condicions Generals així com la Política de Privadesa i la Política de Cookies.

Un cop registrat, l’usuari tindrà accés a la seva àrea privada on en tot moment podrà comprovar, rectificar o esborrar les seves dades. També podrà comprovar informació relativa a les seves comandes i els lliuraments.

 

Condicions d’enviament

El titular del web s’obliga a enviar els productes o serveis contractats dins de l’àrea coneguda com Espanya Peninsular. No s’enviarà fora d’aquest territori establert.

És possible que la compra de determinats productes o serveis estigui subjecta a despeses d’enviament. Aquestes despeses d’enviament quedaran reflectides de forma clara abans de realitzar el pagament.

El titular del web es preocuparà de que l’enviament arribi al destinatari en perfectes condicions.

El titular del web no pot fer-se càrrec de possibles demores en el lliurament del producte o servei contractat, degut a causes no imputables al titular del web o per casos de força major o de caràcter fortuït.

El lliurament del producte o servei es pot lliurar en el domicili que l’usuari esculli. El titular del web no assumirà cap responsabilitat en cas que aquest producte o servei no es pugui lliurar a causa de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per l’usuari a aquest efecte.

Si el destinatari del producte o servei no es trobés a casa en el moment del lliurament s’acordarà amb l’empresa de transport una nova entrega en el domicili del destinatari o en una nova direcció. Transcorreguts 7 dies hàbils des de l’últim intent de lliurament, sense que la comanda s’hagi pogut lliurar, aquest serà retornat al seu origen. Això comportarà l’extinció del contracte establert, alliberant a les parts.

Existeix, si l’usuari ho desitja, la possibilitat de recollir en tenda el producte o servei contractat.

 

El procés de compra

Els usuaris podran veure tots els productes del portal i un cop registrats, podran comprar-los mitjançant l’ús d’una cistella virtual, on l’usuari afegirà aquells productes que li interessin. El procés consistirà en fer clic al botó ‘Afegir a la cistella’ o similar.

Quan l’usuari decideixi que ja compta amb tots els productes o serveis que desitja adquirir podrà iniciar la tramitació de la comanda, ja sigui amb l’opció ‘Cistella’ o similar, on podrà comprovar els productes o serveis continguts o amb l’opció de ‘Passar per Caixa ‘o similar on podrà ja veure el total de la compra realitzada, els impostos associats, així com els costos de transport, si n’hi ha.

Posteriorment l’usuari tindrà l’opció d’escollir entre diferents possibilitats de pagament i finalment realitzar el pagament segons la passarel·la escollida, confirmant en pantalla la informació de la comanda i enviant un correu electrònic a l’adreça de l’usuari per així confirmar l’operació.

El preu dels productes estarà expressat en euros i inclouran l’impost sobre el valor afegit (IVA).

En el cas del pagament mitjançant targeta visa o de dèbit, el titular del web no té accés a les dades bancàries vinculades al compte de l’usuari que utilitzi per a la realització d’aquest pagament. El titular del web no coneix ni registra aquestes dades en cap moment de tota l’operació de pagament.

Finalitzat el procés de compra, l’usuari rebrà a l’adreça de correu electrònic subministrada anteriorment durant el procés de registre un resum de la compra realitzada detallant la data, la relació de productes o serveis, el preu, la forma d’enviament i el nombre de demanat.

 

Dret de desistiment

Segons estipula l’article 102 d) del Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el comprador disposa d’un termini de 14 dies naturals després de la recepció del producte per exercir el dret de desistiment sense haver de justificar raons o tenir cap sanció.

L’usuari (comprador) haurà de contactar amb el titular de la web i manifestar la seva intenció d’exercir el seu dret a l’desistiment dins el termini estimat i procedir a la devolució del producte segons les formes que per tal procés acordin.

El titular del web reemborsarà totes les sumes pagades per l’usuari. No obstant això, l’usuari assumirà el cost de la devolució del producte.

Un cop realitzada la devolució, el titular del web comprovarà que els productes o serveis retornats es troben en perfecte estat i procedirà a l’abonament de les quantitats en un termini màxim de 10 dies naturals. Si un producte no compta amb el seu embalatge original, podrà patir una depreciació.

 

Política de Privacitat

Condicions generals

Som conscients de la valor de la seva informació personal i per això ens esforcem a protegir la privacitat dels nostres usuaris.

De conformitat amb el que estableix el Reglament de la UE 2016/679 (des d’ara RGPD) de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, li informem que totes les dades personals facilitades, així com la seva adreça de correu electrònic seran tractats de conformitat amb l’article 13 de l’esmentat Reglament per tal de permetre conèixer la nostra política de privacitat, comprendre com es tracta la seva informació personal quan navega a la nostra web i, si s’escau, donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma expressa i informada.

La informació i les dades facilitades per vostè seran tractades de conformitat amb les disposicions del RGPD i es basarà en els principis de legalitat, equitat, transparència, limitació de la finalitat del tractament, minimització de les dades, exactitud, integritat i confidencialitat.

El responsable del tractament de les seves dades és Celler Mas Bella, SL, d’ara endavant Celler Mas Bella, amb domicili social en La Font, 9 – 43813 Masmolets (Valls) Tarragona.

L’informem que tractarem únicament les dades personals que siguin estrictament necessàries per a la correcta navegació per la web i per millorar l’experiència de l’usuari. També li informem que les dades recollides poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials que puguin ser del seu interès.

Podrà exercir el dret d’oposició a rebre aquests comunicats enviant un correu electrònic a l’adreça info@cellermasbella.com indicant en l’assumpte: Baixa de la llista de distribució.

En qualsevol moment, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, limitació, cancel·lació i portabilitat respecte a les seves dades personals mitjançant comunicació a l’adreça de mail especificada anteriorment.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. Això no obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de la persona interessada.

 

Finalitats de l’tractament

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades, amb el seu consentiment exprés, té les següents finalitats:

 • Enviament de comunicacions comercials sobre productes i serveis.
 • Gestió comercial i administrativa dels clients.
 • Recollida i publicació de valoracions sobres productes i serveis.
 • Respondre a les sol·licituds d’informació dels clients.
 • Anàlisi d’usabilitat de la pàgina web per a la millora dels nostres serveis.
 • Elaboració de perfils comercials dels usuaris.

Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què s’estan utilitzant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions al responsable de seguretat o a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya.

 

Conservació de les Dades

Les dades desagregades seran conservades sense termini de supressió. Pel que fa a les dades de clients, el període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que el client contracti. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, i pot mantenir-se fins a 10 anys.

Els usuaris de llistes de correu o els enviats directament per l’empresa a pàgines o perfils de xarxes socials es conservaran fins que l’usuari retiri el consentiment o finalitzi la contractació dels serveis.

Les dades de candidats que enviïn el seu currículim vitae, seran emmagatzemats durant un màxim de dos anys per incorporar-lo a futures convocatòries, llevat que el candidat es manifesti en contra.

 

Comunicació d’Informació a Tercers

No cedirem ni comunicarem a tercers les seves dades, excepte en els casos legalment previstos o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament, i sempre d’acord amb les condicions generals aprovades per l’usuari amb anterioritat a la contractació d’ell mateix.

Així, a l’contractar els nostres serveis, l’usuari accepta que algun dels mateixos puguin ser, total o parcialment, subcontractats a altres persones o empreses, que tindran la consideració d’Encarregats del Tractament, amb els quals s’ha convingut el corresponent contracte de confidencialitat, o adherit a les seves polítiques de privacitat, establertes en les seves respectives pàgines web.

També accepta que algunes de les dades personals recollides siguin facilitades a aquests Encarregats del Tractament, quan sigui necessari per a l’efectiva realització del servei contractat. L’usuari podrà negar-se a la cessió de les seves dades als Encarregats del Tractament, mitjançant petició escrita, per qualsevol dels mitjans anteriorment referenciats.

 

Confidencialitat

La informació subministrada pel client tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres fins que els relacionats amb els serveis contractats o productes adquirits. De la mateixa manera ens obliguem a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions del client, els motius de l’assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb aquest.

Aquesta política de privacitat i de protecció de dades podrà variar en funció dels canvis de normativa i jurisprudència que es vagin produint, i és responsabilitat del titular de les dades la lectura del document actualitzat, amb vista a conèixer els seus drets i obligacions.

 

Política de Cookies

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic l’informem de la utilització de cookies en aquest portal web, per tal de facilitar i millorar la navegació als usuaris, recordant per on va navegar en el lloc web, les preferències i configuracions de visualització, i oferint a cada usuari informació que pot ser del seu interès.

 

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador o el dispositiu que utilitzi (smartphone, tauleta, televisió connectada…) a l’accedir a determinades pàgines web o aplicacions. Les cookies permeten, entre altres coses, recopilar informació estadística, facilitar certes funcionalitats tècniques, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació o preferències d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què les utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari.

Una cookie s’emmagatzema en un ordinador per tal d’identificar el navegador mentre interacciona amb les nostres webs o aplicacions. Un lloc web pot establir una cookie al navegador si les preferències d’aquest ho permeten. Un navegador només permet que un lloc web accedeixi a les cookies que aquest estableix, no a les que estableixen altres llocs web.

 

Per què les galetes són importants?

Utilitzem cookies per motius operatius (per exemple: cookies de sessió), i per fer més fàcil i amigable la navegació a la web, per exemple: recordar aspectes de l’usuari com el seu idioma, país o navegador. Determinades cookies són fonamentals perquè pugui utilitzar els nostres serveis.

 

Tipus de cookies

Galetes Tècniques: per ajudar a millorar la qualitat del nostre servei, incloent l’emmagatzematge de preferències de l’usuari, els resultats de cerca, així com rastrejar tendències d’usuari.

Galetes Estadístiques: recullen informació sobre data de visita, la URL i el títol de la pàgina web visitada. Els informes generats amb aquesta informació seran merament estadístics donant informació sobre el comportament de navegació de forma anònima.

Galetes de Sessió: guarden informació del tipus d’usuari, guardant el nick d’usuari per evitar introduir-lo pàgina a pàgina, també es guarda informació encriptada i informació sobre els favorits de l’usuari.

Galetes Analítiques: són utilitzades per fer el seguiment sobre el motor de cerca des del qual s’ha visitat la web i quins termes de cerca es van utilitzar per trobar-lo, calculen el temps passat a la web a cada sessió i el nombre de vegades que l’usuari ha visitat la pàgina.

En aquest web s’utilitzen les següents cookies pròpies:

Cookie de Sessió: rfqtk_wp_session_6465dad1d31752be3f3283e8f70feef7

Cookie essencial per al funcionament del web.

En aquest web s’utilitzen les següents cookies de tercers:

Cookie Tècnica: moove_gdpr_popup

Aquesta galeta és essencial per al funcionament del web.

Les cookies utilitzades al portal web són persistents, és a dir, queden permanentment instal·lades en el seu navegador i són activades cada vegada que visiti el site, sempre que no es desactivi el seu ús.

 

Configuració de cookies

Pots conèixer la forma en què configurar la gestió de cookies al seu navegador accedint a la ajuda del propi navegador.

Internet Explorer ™

Safari ™

Chrome ™

Firefox ™

Opera ™

Edge ™

 

Acceptació de galetes

A l’accedir a aquest lloc web o aplicació per primera vegada, veureu una finestra on se l’informa de la utilització de les cookies i on pot consultar aquesta ‘Política de cookies’. Si vostè consent la utilització de cookies, continua navegant o fa clic en algun link s’entendrà que vostè ha consentit la nostra política de cookies i per tant la instal·lació de les mateixes en el seu equip o dispositiu.

Si vostè vol, pot canviar la configuració de les cookies en qualsevol moment, configurant el seu navegador per acceptar, o no, les cookies que rep, o perquè el navegador li avisi quan un servidor vulgui guardar una cookie. L’informem que en el cas de bloquejar o no acceptar la instal·lació de cookies, és possible que certs serveis no estiguin disponibles sense la utilització d’aquestes o que no pugui accedir a determinats serveis ni tampoc aprofitar per complet tot el que les nostres webs i aplicacions li ofereixen.

Li agraïm que consenti l’acceptació de cookies, això ens ajuda a obtenir dades més precises que ens permeten millorar el contingut i el disseny de les nostres pàgines webs i aplicacions per adaptar-les a les seves preferències.